Skip to content
Heb je nog vragen? Mail naar

Actievoorwaarden

Suresy geeft 10 x één preventieve gezondheidstest weg als kennismaking met Suresy at work. Op deze winacties zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1. Iedereen boven de 18 jaar mag deelnemen aan deze winactie. Medewerkers van Microbe&Lab en zijn uitgesloten van deelname.
2. Deelname aan deze winactie is gratis en vindt plaats zodra jij je e-mailadres hebt opgegeven in het daarvoor bestemde formulier.
3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan deze winactie.
4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
5. De winactie loopt van 13 oktober t/m 31 december 2022.
6. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
7. Uiterlijk vijf werkdagen nadat de actie is gesloten, worden winnaars persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
8. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
9. Suresy kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
10. De persoonsgegevens die in het kader van deze winactie worden verkregen, worden gebruikt door Suresy voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
11. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Suresy.
12. Suresy handelt met deze actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
13. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
14. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
15. Voor vragen en/of klachten kun je contact opnemen met Suresy per mail aan [email protected]. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.